Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Maciejowej

30-08-2019-Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Maciejowej

11-09-2019 - Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Maciejowej

Tagi