OSP

,, BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK''

Motto to przyświeca druhom i druhnom naszej Gminy.

Na terenie Gminy Łabowa funkcjonuje pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Łabowej (Prezes Zarządu Wojciech Mąka)

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi (Prezes Zarządu Piotr Kantek)

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamiannej (Prezes Zarządu Łukasz Gurba)

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Łosiu (Prezes Zarządu Kazimierz Wójs)

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Czaczowie (Prezes Zarządu Mieczysław Cabak)

Wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łabowa oraz Ochotnicza Straż Pożarna z terenu Gminy Nawojowa tworzą Gminny Oddział Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który ma również swojego reprezentanta w Zarządzie Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przezesem Zarządu Gminnego jest Pan Roman Kronenberger, Komendantem Gminnym jest Pan Wojciech Mąka. Zarząd Gminny w strukturze powiatowej reprezentuje Pan Mariusz Fiut.

Najstarszą jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Łabowa jest Ochotnicza Straż Pożarna w Łabowej, która została założona w 1920 roku. W roku 2020 jednostka ta będzie ochodzić 100-lecie swojej działalności na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu a zwłaszcza Gminy Łabowa. Jest to również jedyna jednostka z terenu Gminy, która włączona jest do Krajowego Systemy Ratowniczo Gaśniczego. W roku 2019 planowane jest włączenie do KSRG  jednostki z Kamiannej.

Już od najmłodszych lat strażacy dbają o swoją przyszłą kadrę ratowniczą, dlatego też przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabowej i Nowej Wsi działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Młodzież od 7 do 18 roku życia uczestnmiczy w zajeciach dydaktyczno-praktycznych, które prowadzone są przez doświadczonych i przeszkolonych druhów.

Przez obszar Gminy Łabowa przebiega droga krajowa nr 75, gdzie bardzo często dochodzi do wypadków komunikacyjnych, wymagających profesjonalnej interwencji przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Najczęstrzymi działaniami ratowniczymi, do których wyjeżdżali strażacy ochotnicy  są miejscowe zagrożenia oraz pożary małe i średnie. W roku 2018 jednostki z terenu Gminy Łabowa wyjeżdżały do działń ratowniczych około 145 razy. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym ,którzy jej potrzebują to działania wpisane w codzienną strażacką służbę.

 

Gotowość 24 godziny na dobę, 365 dni w roku....

nieustająca służba....

poświęcenie,odwaga, ryzyko, pokonanie barier...

po to by ratować życie, zdrowie i środowisko niezanych nam czasem osób...

 

 

 

GALERIA