OSP

,, BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK''

Motto to przyświeca druhom i druhnom naszej Gminy.

Na terenie Gminy Łabowa funkcjonuje pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Łabowej (Prezes Zarządu Wojciech Mąka)

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi (Prezes Zarządu Jadwiga Kantek)

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamiannej (Prezes Zarządu Łukasz Gurba)

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Łosiu (Prezes Zarządu Kazimierz Wójs)

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Czaczowie (Prezes Zarządu Jan Zaczyk)

Wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łabowa oraz Ochotnicza Straż Pożarna z terenu Gminy Nawojowa tworzą Gminny Oddział Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który ma również swojego reprezentanta w Zarządzie Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Prezesem Zarządu Gminnego jest Dh. Tomasz Lach, komendantem gminnym jest Dh. Wojciech Mąka.

Najstarszą jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Łabowa jest Ochotnicza Straż Pożarna w Łabowej, która została założona w 1920 roku. W roku 2020 jednostka ta obchodziła 100- lecie swojej działalności na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu a zwłaszcza Gminy Łabowa.

Już od najmłodszych lat strażacy dbają o swoją przyszłą kadrę ratowniczą, dlatego też przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabowej i Nowej Wsi działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Młodzież od 7 do 18 roku życia uczestniczy w zajęciach dydaktyczno pratycznych które prowadzone są prze doświadczonych i przeszkolonych druhów.

Przez obszar Gminy Łabowa przebiega droga krajowa nr 75, gdzie bardzo często dochodzi do wypadków komunikacyjnych, wymagających profesjonalnej interwencji przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Najczęstrzymi działaniami ratowniczymi, do których wyjeżdżali strażacy ochotnicy  są miejscowe zagrożenia oraz pożary małe i średnie. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym ,którzy jej potrzebują to działania wpisane w codzienną strażacką służbę.

Zarząd Gminny na lata 2021-2026

  • Prezes – Dh. Tomasz Lach
  • Wiceprezes I – Dh. Łukasz Gurba
  • Wiceprezes II – Dh. Piotr Kantek
  • Wiceprezes ds. młodzieżowych drużyn pożarniczych Dh. Anna Fiut
  • Skarbnik Dh. Jadwiga Kantek
  • Sekretarz   Dh. Wiesław Ćwikliński
  • Członek Dh. Mariusz Fiut, Dh. Marcin Kołodziej

Gotowość 24 godziny na dobę, 365 dni w roku....

nieustająca służba....

poświęcenie,odwaga, ryzyko, pokonanie barier...

po to by ratować życie, zdrowie i środowisko niezanych nam czasem osób...

 

Gmina Łabowa przygotowana jest do podjęcia wszelkiego rodzaju działań z zakresu:

- Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,

- Działań Gaśniczych,

- Działań z zakresu ratownictwa technicznego,

- Działań z zakresu ratownictwa wodnego,

- Działań z zakresu ratownictwa wysokościowego,

- Działań poszukiwawczo – ratowniczych,

- Działań z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego,

- Działań do walki z innymi klęskami żywiołowymi.

 

 

 

GALERIA