22 listopada 2018 r.

Łabowa 14 listopada 2018 r.

Znak: AD.0002.I.2018                           


 

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu I, Postanowieniem z dnia 4 listopada 2018 r. postanowił zwołać I sesję Rady Gminy Łabowa na dzień 22 listopada 2018r. o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy Łabowa w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Łabowa wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Określił również porządek obrad I sesji Rady Gminy Łabowa:

·       Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.

·        Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łabowej i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego oraz zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Łabowa.

·        Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

·        Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Łabowa.

·        Wybór Przewodniczącego Rady.

·        Ewentualne rozszerzenie porządku obrad.

·        Zakończenie obrad.