Zespół ds. Ochrony Środowiska, Komunalnych i Dróg

 

Zespół ds. Ochrony Środowiska, Komunalnych i Dróg (OSD)
 
I pietro pokój numer 17
 
Grażyna Sekuła- kierownik             Tel. 18 414 19 36        e-mail  gs@labowa.pl
      
 •       Zezwolenia na odbiór i wywóz odpadów komunalnych,
 •       Sprzedaż gruntów,
 •       Użytkowanie wieczyste,
 •       Sprawy rolne,
 •       Zatwierdzanie ugód w zakresie prawa wodnego,
 •       Rozstrzyganie sporów w sprawie zmiany stanu na gruncie
Druki do pobrania:
      ->  Wniosek o zatwierdzenie ugody
 
 
 
Łukasz Sołtys-specjalista                      Tel. 18 414 19 35          e-mail  ls@labowa.pl
 
 •         Przyjmowanie pism dotyczących remontów, utrzymania i ochrony dróg,
 •         Przyjmowanie pism w zakresie funkcjonowania oświetlenia ulicznego,
 •         Przyjmowanie pism w zakresie komunikacji zbiorowej - przewóz osób,
 •         Przyjmowanie pism w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 •         Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny:
-   Lokalizacja zjazdów,
Umieszczanie w pasie drogowym infrastruktury nie związanej z gospodarką drogową, tj. energetyka, telefony, gaz, wodociągi, kanalizacja,
-   Lokalizacja ogrodzeń,
-   Lokalizacja budynków,
-   Oświadczenia o dostępności do drogi publicznej,
-   Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
-   Protokoły odbioru wykonanej infrastruktury drogowej,
 •         Opiniowanie podziału działek w sąsiedztwie dróg.
 •         Oświetlenie uliczne.
 
Katarzyna Waśko- podinspektor      Tel. 18 414 19 35            e-mail   kws@labowa.pl
 
 •       Kanalizacja i wodociągi

        Druki do pobrania:

->  Wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej   
-> 
Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej

 

 

 
Marta Smyda- podinspektor     Tel. 18 414 19 35            e-mail   sm@labowa.pl
 
 •       Zezwolenia na ścięcie drzew i krzewów

        Druki do pobrania:

->  Zgłoszenie usunięcia drzew i krzewów stanowiących wywroty lub złomy
->  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów
-> Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew / drzewa

 I pietro pokój numer 19

 

  Anna Polańska - podinspektor     Tel. 18 414 19 20            e-mail  ap@labowa.pl 

 •       Wnioski o dopłaty paliwowe.
 •       Opłata śmieciowa.

         Druki do pobrania:

 

 
Gabriela Zielińska - podinspektor   Tel. 18 414 19 20            e-mail  gz@labowa.pl 
 •       Opłata śmieciowa.
 •       Dowóz uczniów do szkół