Zespół ds. Ochrony Środowiska, Komunalnych i Dróg

 I pietro pokój numer 17

Grażyna Sekuła- kierownik             
Tel. 18 414 19 36       
e-mail 
gs@labowa.pl 

-
Zezwolenia na odbiór i wywóz odpadów komunalnych
- Sprzedaż gruntów,
- Użytkowanie wieczyste,
- Sprawy rolneZatwierdzanie ugód w zakresie prawa wodnego
-
Rozstrzyganie sporów w sprawie zmiany stanu na gruncie

Druki do pobrania:

Wniosek o rozstrzygnięcie sporu
Wniosek o zatwierdzenie ugody

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych


Łukasz Sołtys-specjalista                     
Tel. 18 414 19 35         
e-mail 
ls@labowa.pl

- Przyjmowanie pism dotyczących remontów, utrzymania i ochrony dróg,

- Przyjmowanie pism w zakresie funkcjonowania oświetlenia ulicznego

- Przyjmowanie pism w zakresie komunikacji zbiorowej - przewóz osób

- Przyjmowanie pism w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

- Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny:

  • Lokalizacja zjazdów
  • Umieszczanie w pasie drogowym infrastruktury nie związanej z gospodarką drogową, tj. energetyka, telefony, gaz, wodociągi, kanalizacja
  • Lokalizacja ogrodzeń
  •  Lokalizacja budynków
  • Oświadczenia o dostępności do drogi publicznej
  • Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  • Protokoły odbioru wykonanej infrastruktury drogowej

- Opiniowanie podziału działek w sąsiedztwie dróg
- Oświetlenie uliczne


Katarzyna Waśko- podinspektor     
Tel. 18 414 19 35           
e-mail 
kws@labowa.pl

- Kanalizacja i wodociągi

Druki do pobrania:

Wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej   
Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej


Marta Smyda- podinspektor    
Tel. 18 414 19 35           
e-mail   sm
@labowa.pl

- Zezwolenia na ścięcie drzew i krzewów

Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew / drzewa
Zgłoszenie usunięcia drzew i krzewów stanowiących wywroty lub złomy


 I pietro pokój numer 19

Anna Polańska - podinspektor    
Tel. 18 414 19 20           

e-mail  ap@labowa.pl

- Wnioski o dopłaty paliwowe
- Opłata śmieciowa.

Druki do pobrania:

 Wniosek o dopłaty paliwowe


Gabriela Zielińska - podinspektor  
Tel. 18 414 19 20           
e-mail 
gz@labowa.pl 

- Opłata śmieciowa
- Dowóz uczniów do szkół                                                     

Druki do pobrania:

Wzór deklaracji o wysokości opłat za śmieci

Wzór deklaracji o wysokości opłat za śmieci dla letniskowców