Przejdź do stopki

Wersja SK

Treść

 

 

 

 

 

 Obec Łabowa


Obec Jarabina

 

Łabowa Obec

Implementuje projekt financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013

 

  „Zníženie znečistenia rieky Dunajec a jeho prítokov cez konštrukciu sanitárnej kanalizácie v obciach a Jarabina Kamianna "

 

Partneri:    

Vedúci partner - Łabowa Obec (Poľsko)  

Partner projektu - Obec Jarabina (Slovenská republika) 

 Cieľ projektu: Zlepšenie environmentálnej infraštruktúry v pohraničnom regióne.

Trvanie projektu: 01.07.2009r na 31.07.2011r

Celková hodnota projektu: 1 870 952,98 EURO

 Spolufinancovanie z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj - 85%

 

Medzi hlavné zložky projektu:


I. etapa - prípravné práce

Pre realizáciu 07.2009r. - 12.2009r.

Akcia:

        1. Developerský projekt, výstavbu kanalizačných infraštruktúry - SK

        2. Realizácia výberového konania na dodávateľa stavby - PL

            V dôsledku konaní verejného obstarávania v obmedzenej ponuke bol vybraný dodávateľ stavby, tj produkčné služby a obchod "WOLIMEX" Eugene Wojak ul.Tarnowska 33, 34-600 Limanowa. Vytvorené 17 marca 2010 prevzal stavenisko a pokračoval k zmluve.

2 septembra 2009 primátora obce Łabowa značiek Janczak a vidieka Foreman pán Mikuláš Kana Jarabina podpísanej v cezhraničnej spolupráce SR programu Poľska - Slovenská republika 2007 do roku 2013 s názvom projektu pn."Zníženie znečistenia rieky Dunajec a jeho prítokov cez konštrukciu sanitárnej kanalizácie v obciach a Jarabina Kamianna".

Vedúci partner je spoločník zo Spoločenstva Łabowa

 Jarabina Príroda Projekt

 

Je na jar roku 2010 uskutočnila výberové konanie, ktorým bol vybraný dodávateľ, tj spoločnosť Limanowa WOLIMEX, ktorá vykonáva úlohu množstvo: 2,676,106.60 zł. 

 

 

ETAPA II - Realizácia stavebných prác

 Vykonávacieho obdobia 01.2010r  - 05.2011r.

Akcia:

1. Construct:

    Druhá etapa kanalizácie (segmentov AB, AC, AC-1, AD) - Jarabina (SK)

     Fáza III kanalizácie (segmentov AB-1, AB-1-2, AB-1-2-1) - Jarabina (SK)

2. Výstavba kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd v Kamianna (PL).

 

Na jar roku 2010 spoločnosť WOLIMEX v Limanowa začal pracovať v Kamianna. Realizácia úlohy prebieha podľa plánu

 

 

 

 

Návšteva pána Marka Janczak - starosta a pán Christopher Łabowa Setlak - tajomník obecného Łabowa v slovenskom partnermi vo vidieckych Jarabina. Poľskej delegácie, privítal pán Mikuláš Kana - richtárom a Pavol Jarabina miešanka - koordinátor projektu slovenský strane. Stretnutie sa zúčastnili dodávateľom kanalizácie. Potom, čo na mieste zistili, že práca je vykonávaná v súlade s dohodnutého časového harmonogramu.

 

 

 

Fáza III - Dokončenie obdobie realizácie projektu

Vykonávacieho obdobia 06.2011r  - 07.2011r.           

Akcia:

    1 .Prijímanie a dávanie stavby na použitie:

  •           Jarabina (SK)
  •           Kamianna (PL)
  

    2. Rozvíjať záverečnú správu a návrh riešenia (SK, PL).

Na konci júla 2011 bol otvorený v čistiarňach odpadových vôd a kanalizácie v obci Kamianna.

 • obstaranie 7480mb

• čistiarne odpadových vôd bola vybudovaná s kapacitou 50 m3/deň.

 
 

Projektová kancelária:

 

Obec Łabowa
Łabowa 38
33-336 Łabowa
Tel. (018) 4711227
Fax.(018)4711266

Koordinátor: Krzysztof Setlak
e-mail: sekretarz@labowa.pl
Obec Jarabina
065 31 Jarabina c.58
Tel./fax (052) 4284051
e-mail:obercjarabina@stonline.sk

Kontaktná osoba: Pavol Mišenko
e-mail: palomisenko@gmail.com