Przejdź do stopki

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Łabowa zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej Feleczyn – Łabowa

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Łabowa zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej Feleczyn – Łabowa

Treść

W związku z wykonaniem badań laboratoryjnych wody w ramach monitoringu wewnętrznego sieci wodociągowej Łabowa – Feleczyn informujemy, iż wykryto przekroczenie parametru liczby bakterii grupy Coli, escherichi Coli oraz enterokoków, w wyniku czego woda jest niezdatna do spożycia przez ludzi.

Zastępczy punkt poboru wody znajduje się przy budynku Centrum Rehabilitacji Tukan w miejscowości Łabowa.

Uruchomiono system dezynfekcji chemicznej podchlorynem sodu na przedmiotowej sieci wodociągowej.

Po zakończeniu działań naprawczych zostanie pobrana próbka wody, o wynikach niezwłocznie poinformujemy mieszkańców.