Przejdź do stopki

Harmonogram prac Specjalisty Służby Leśnej ds. Lasów Niepaństwowych na lipiec 2024r.

Harmonogram prac Specjalisty Służby Leśnej ds. Lasów Niepaństwowych na lipiec 2024r.

Treść

Nadleśnictwo Nawojowa przesyła harmonogram pracy w terenie Specjalisty
Służby Leśnej ds. Lasów Niepaństwowych, Pana Przemysława Nosala celem
powiadomienia podległych sołectw o jego obecności w wymienionych wsiach.
Leśniczy w tych dniach będzie załatwiał spawy związane z całością zagadnień
dotyczących gospodarki leśnej, w tym m.in.:

  • Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna
  • Pomoc w wyznaczaniu drzewo do wycięcia
  • Legalizacja ściętego drewna (onumerowanie i ocechowanie przy pniu)
  • Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna

Drewno będzie legalizowane w miejscu pozyskania


Harmonogram:
01.07.2024 Polany
02.07 Delegacja
03.07 Krzyżówka
04.07 Żeleźnikowa Mała, Żeleźnikowa Wielka
05.07 Delegacja
06.07 Sobota
07.07 Niedziela
08.07 Łabowa
09.07 Popardowa
10.07 Roztoka Wielka
11.07 Czyrna, Piorunka
12.07 Uhryń
13.07 Sobota
14.07 Niedziela
15.07 Złotne
16.07 Kamianna, Kotów
17.07 Czaczów
18.07 Frycowa
19.07 Łabowiec
20.07 Sobota
21.07 Niedziela
22.07 Polany, Berest
23.07 Maciejowa
24.07 Homrzyska
25.07 Nowa Wieś
26.07 Urlop
27.07 Sobota
28.07 Niedziela
29.07 Bącza Kunina
30.07 Składziste
31.07 Łosie

 


Zgłoszenia o legalizację pozyskanego drewna:
Poniedziałek: w godzinach 14:00-15:00
Wtorek-piątek: w godzinach 7:00-8:00


Z uwagi na rozległość prowadzonego nadzoru harmonogram ma charakter
orientacyjny. W sprawach związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej oraz legalizacją
pozyskanego drewna prosimy o kontakt telefoniczny: 784-093-315.