Przejdź do stopki

Głosowanie w ramach 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Głosowanie w ramach 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Treść

Szanowni Państwo!


W połowie maja rozpoczniemy decydujący etap 7. edycji Budżetu Obywatelskiego
Województwa Małopolskiego, czyli głosowanie w ramach, którego mieszkańcy Małopolski zdecydują na co przeznaczyć pulę 16 mln złotych.
Głosowanie mieszkańców będzie możliwe od 15 maja do 14 czerwca br. O głosy powalczą aż 232 projekty: 42 ogólnowojewódzkie i 190 regionalnych. Ostateczne wyniki poznamy najpóźniej 1 października 2024 r. Zadania, które zdobędą największą liczbę głosów, zostaną zrealizowane.
Małopolanie czują potrzebę kształtowania naszego regionu oraz najbliższej przestrzeni w której żyją, upatrując na to szansę w inicjatywie Budżetu Obywatelskiego. Wśród zgłoszonych zadań są projekty mające na celu zwrócenie uwagi młodego pokolenia na znaczenie historii i tradycji narodowej, naukę pierwszej pomocy wśród uczniów czy pracowników szkół, wyposażenie przestrzeni publicznych w AED. Na liście zadań znajdziemy także projekty, których celem jest organizacja spotkań integracyjno - twórczych, wspieranie rozwoju produkcji lokalnych produktów żywnościowych, promocja lokalnego rękodzieła. Dużą część stanowią również działania sportowe, kulturowe i zdrowotne.
Jestem przekonana, że każdy Małopolanin odnajdzie na liście projektów zadania bliskie jego sercu. Warto pamiętać, że głosować może każda osoba, która ma ukończone 16 lat. Do dyspozycji mieszkańców są dwa głosy: jeden na zadanie regionalne i jeden na zadanie ogólnowojewódzkie. Zagłosować można elektronicznie (bo.malopolska.pl) poprzez oddanie głosu na karcie i wrzucenie jej do urny lub listownie. Wzór karty do głosowania oraz lokalizacje wszystkich punktów do głosowania można znaleźć na stronie bo.malopolska.pl.
Chcemy, aby jak najwięcej mieszkańców Małopolski miało wpływ na jej kształt i mogło decydować, na co przeznaczać środki z budżetu województwa.
W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za wdrażanie Budżetu Obywatelskiego – kontakt
telefoniczny: (12) 61 60 536, (12) 61 60 982, e-mailowy: bo@umwm.malopolska.pl. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl oraz na profilu Facebook: www.facebook.com/bo.malopolska.


Serdecznie zachęcam do głosowania!

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego
Iwona Gibas