Przejdź do stopki

Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO

Treść

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92) podpisał Zarządzenia:
•    nr 16 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•    nr 17 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (2. stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
•    nr 18 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 marca 2024 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2024 roku do godz. 23:59. (w załączeniu). Jednocześnie proszę o niezwłoczne potwierdzenie emailem do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie faktu otrzymania niniejszej informacji na adres poczty elektronicznej czk@malopolska.uw.gov.pl. Proszę o bezzwłoczne rozpoczęcie przygotowań do wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO, zgodnie z dyspozycją zawartą w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U.2016.1101 późn. zm.).
Jednocześnie:
•    w przypadku zdarzeń nagłych nadal obowiązuje kontakt telefoniczny oraz
raport doraźny,
•    w związku z trzymiesięcznym okresem obowiązywania stopni alarmowych proszę o przekazywanie raportu o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonych stopni alarmowych do godz. 10.00, drugiego dnia każdego miesiąca.
•    proszę o przekazanie końcowego raportu o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonych stopni alarmowych do godz. 10:00, 1 czerwca 2024 r. na adres: czk@malopolska.uw.gov.pl.

 

 

Z poważaniem

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Andrzej Pasek