Przejdź do stopki

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Treść

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza II stopień zagrożenia
zanieczyszczeniem powietrza i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu informowania dla
pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia 24-godzinnego w dniu 11.01.2024 r.
Działania ochronne:
Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza:
dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby
z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry
i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na
działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, osoby z
rozpoznaną chorobą nowotworową i ozdrowieńcy powinni podjąć następujące środki ostrożności:

 • ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
 •  unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
 •  włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
 •  ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
 •  osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
 •  śledzić informacje o aktualnych zanieczyszczeniach powietrza na stronie Inspekcji Ochrony Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.
Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.
Działania operacyjne:
Apeluje się do mieszkańców obszaru o:

 • do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,
 • zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
 •  podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem,
 • ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Władze gmin powinny podjąć kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.
Podmioty gospodarcze powinny:

 • zawiesić uciążliwe prace budowlane w części, w której wiążą się one z dłuższą emisją niezorganizowaną do powietrza,
 • czasowo wstrzymać procesy technologiczne, które powodują znaczącą emisję pyłu,
 • zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenia.

Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić rutynowe kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).
W przypadku temperatury powietrza powyżej 0ºC oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia, zarządcy dróg powinni prowadzić czyszczenie ulic na mokro oraz wyznaczyć alternatywne trasy dla odcinków dróg o największym natężeniu ruchu samochodowego, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych w celu omijania centrum miast.
Z poważaniem
Dyżurny PCZK