Przejdź do stopki

Ulgi podatkowe dla małopolskich przedsiębiorców. Wsparcie Krakowskiego Parku Technologicznego dla firm

Ulgi podatkowe dla małopolskich przedsiębiorców. Wsparcie Krakowskiego Parku Technologicznego dla firm

Treść

Prowadzisz przedsiębiorstwo na terenie miasta Nowego Sącza lub powiatu nowosądeckiego? Zgłoś się do Krakowskiego Parku Technologicznego. Możesz otrzymać wsparcie: zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT w ramach programu Polska Strefa Inwestycji.

 

Czym jest Polska Strefa Inwestycji?

Jest to instrument zwolnienia z podatku, który zastąpił funkcjonujące od ponad 20 lat wsparcie inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych. Ulga podatkowa w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) stanowi pomoc publiczną dostępną w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w wysokości nawet do 60% wartości realizowanej inwestycji.

Ulga podatkowa dostępna jest dla firm na terenie całej Polski, niezależnie od ich wielkości. Nawet mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z możliwości jakie daje Polska Strefa Inwestycji. Pomoc dla przedsiębiorstw wynikająca z tego programu pozwala zainwestować pieniądze w rozwój firmy i odliczyć od podatku dużą część wydatków inwestycyjnych.

 

Kto może skorzystać ze wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą:

  • utworzyć nowy zakład,
  • zwiększyć zdolność produkcyjną swojego zakładu,
  • wprowadzić nowe produkty,
  • zmienić proces produkcyjny.

 

Jakiego typu branże mogą ubiegać się o wsparcie?

O pomoc może ubiegać się firma z szerokiego wachlarza branż. Pomoc mogą otrzymać niemal wszystkie firmy produkcyjne i logistyczne oraz niektóre usługowe. Wśród ostatnich inwestorów w PSI, znalazły się:

  • branże tradycyjne (przemysł motoryzacyjny, ,środków transportu, chemiczny, sektor spożywczy. Warto zauważyć także producentów innowacyjnych łazienek, zbiorników kompozytowych, wyposażenia meblowego czyelementów drewnianych i metalowych),
  • firmy z sektora usług (informatycznych, badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usług w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, usług architektonicznych oraz inżynieryjnych).

 

Co trzeba zrobić i ile można zyskać – decyzja o wsparciu

Skorzystanie ze zwolnienia podatkowego uwarunkowane jest uzyskaniem decyzji o wsparciu. Decyzja wydawana jest na 14 lub 15 lat, co również uwarunkowane jest lokalizacją przedsięwzięcia.

 

Decyzja o wsparciu określa warunki jakie przedsiębiorca musi spełnić, aby móc korzystać ze zwolnienia, takie jak: przedmiot nowej działalności, lokalizacja inwestycji, czy minimalne koszty kwalifikowane, od wysokości których zależy kwota przysługującego zwolnienia.

Wysokość pomocy publicznej w regionie nowosądeckim (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:

  • dla dużych firm
  • dla średnich firm
  • dla małych i mikro przedsiębiorstw, poniesionych nakładów inwestycyjnych.

 

Np. mały przedsiębiorca inwestujący 1 mln zł na zakup gruntu w powiecie nowosądeckim, budowę zakładu i wyposażenie w potrzebne maszyny, uzyska zwolnienie z PIT lub CIT w wysokości 600 000 zł do wykorzystania przez 14 lat. Podatku nie płaci tak długo, dopóki ten limit (600 000 zł) nie zostanie wykorzystany.

 

Kto wydaje decyzję o wsparciu?

Decyzję o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego na podstawie wniosku przedsiębiorcy – wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

 

Więcej informacji na temat Polskiej Strefy Inwestycji i korzyści dla przedsiębiorców można znaleźć tutaj lub poprzez bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Inwestora KPT:

email: strefa@kpt.krakow.pl tel. +48 690 950 600

 

Inwestuj w Małopolsce i skorzystaj z ulgi!