Przejdź do stopki

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Treść

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż
od godz. 06:39 dnia 10.01.2024 r. do godz. 09:00 dnia 11.01.2024 r. prognozuje się
temperaturę minimalną w nocy 10/11.01 od -17 ºC do -15ºC, lokalnie spadek do -19ºC.
Temperatura maksymalna w środę od -10ºC do -7ºC, lokalnie -13ºC. Wiatr o średniej
prędkości od 5 km/h do 15 km.h.
Prawdopodobieństwo: 80 %


Stopień zagrożenia: 1 stopień (w skali 3-stopniowej).
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań
zapobiegawczych i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne
znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na
bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018/414-16-21, lub po
godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym
Sączu /047/ 831-49-11, /047/ 831-19-12.


Z poważaniem
Dyżurny PCZK