Przejdź do stopki

Informacja dotycząca terminu płatności IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja dotycząca terminu płatności IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść

Przypominamy, że w dniu 15 listopada 2023 roku upłynął termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informujemy, że należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki za zwłokę. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami w wysokości 16,00 zł. Jeżeli należności nie zostaną uregulowane po otrzymanym upomnieniu sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.

Zachęcamy do jak najszybszego uregulowania należności, jednocześnie dziękujemy Wszystkim, którzy w terminie zapłacili podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.