Przejdź do stopki

Informacja dotycząca termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja dotycząca termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść

Przypominamy, że w dniu 15 listopada 2023 roku upływa termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informujemy, że należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami w wysokości 16,00 zł.