Przejdź do stopki

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella

Treść

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Łabowa odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łabowej w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella w trakcie, którego uczestnicy omówili stan przygotowania i podjęli środki zapobiegawcze.

Na terenie Gminy Łabowa nie odnotowano żadnego przypadku zakażenia bakteriami z rodzaju Legionella.

Zachęcamy do zapoznnia się z zaleceniami

Zalecenia dotyczące zapobieganiu zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella.