Przejdź do stopki

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu o ryzyku wystąpienia HPAI

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu o ryzyku wystąpienia HPAI

Treść

ZAKAZUJE SIĘ:

  • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
  • wnoszenia i wywożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych

NAKAZUJE SIĘ:

  • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
  • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków stale utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych,
  • utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
  • przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
  • karmienie i pojenie ptaków utrzymywanych przez człowieka utrzymywanych w zamkniętym pomieszczeniu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
  • lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków

aktualne informacje na stronie: www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

Zdjęcia