Przejdź do stopki

Termin płatności II raty podatku od nieruchomości

Termin płatności II raty podatku od nieruchomości

Treść

Przypominamy, że termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa w dniu 15 maja 2023 roku.

Jednocześnie informujemy, że należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami w wysokości 16,00 zł.