Przejdź do stopki

Deklaracja Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

Deklaracja Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

Treść

Szanowni Państwo, przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel/Współwłaściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Obowiązek ten dotyczy zarówno budynków mieszkalnych jak i niezamieszkałych, lokali usługowych, które posiadają źródła ciepła o mocy do 1 MW.

Termin złożenia deklaracji:

– 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw
w przypadku nowych źródeł,

– 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca 2021 w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Żeby to zrobić trzeba posiadać profil zaufany, e-dowód lub podpis elektroniczny. Wystarczy wejść na stronę: www.zone.gunb.gov.pl, nacisnąć „Złóż deklarację”, wypełnić ją i wysłać.

Deklarację można złożyć również w Urzędzie Gminy Łabowa. Druk deklaracji można pobrać poniżej, ewentualnie otrzymać osobiście w trakcie wizyty w Urzędzie (Referat Komunalny, pokój nr 18). Otrzymane dane posłużą nam do półrocznych oraz rocznych sprawozdań z realizacji Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.

Pliki

Deklaracja_A 307.57 KB
Deklaracja_B 340.65 KB