Przejdź do stopki

Harmonogram prac Specjalisty Służby Leśnej ds. Lasów Niepaństwowych na maj 2023

Harmonogram prac Specjalisty Służby Leśnej ds. Lasów Niepaństwowych na maj 2023

Treść

Nadleśnictwo Nawojowa przesyła harmonogram pracy w terenie Specjalisty Służby Leśnej ds. Lasów Niepaństwowych, Pana Przemysława Nosala celem powiadomienia podległych sołectw o jego obecności w wymienionych wsiach.
Leśniczy w tych dniach będzie załatwiał spawy związane z całością zagadnień dotyczących gospodarki leśnej, w tym m.in.:

  •  Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna
  •  Pomoc w wyznaczaniu drzewo do wycięcia
  •  Legalizacja ściętego drewna (onumerowanie i ocechowanie przy pniu)
  •  Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna

Drewno będzie legalizowane w miejscu pozyskania
Harmonogram:
01.05.2023 Święto
02.05 Urlop
03.05 Święto
04.05 Złotne
05.05 Łosie
06.05 Sobota
07.05 Niedziela
08.05 Popardowa
09.05 Roztoka Wielka
10.05 Barnowiec
11.05 Krzyżówka, Berest
12.05 Prace biurowe
13.05 Sobota
14.05 Niedziela
15.05 Frycowa
16.05 Nowa Wieś
17.05 Urlop
18.05 Urlop
19.05 Urlop
20.05 Sobota
21.05 Niedziela
22.05 Łabowa
23.05 Bącza Kunina
24.05 Czaczów
25.05 Kotów, Kamianna
26.05 Maciejowa
27.05 Sobota
28.05 Niedziela
29.05 Piorunka, Czyrna
30.05 Uhryń, Łabowiec
31.05 Nawojowa


Zgłoszenia o legalizację pozyskanego drewna:
Poniedziałek: w godzinach 14:00-15:00.
Wtorek-piątek: w godzinach 7:00-8:00.
Z uwagi na rozległość prowadzonego nadzoru harmonogram ma charakter orientacyjny.
W sprawach związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej oraz legalizacją pozyskanego
drewna prosimy o kontakt telefoniczny: 784-093-315.