Przejdź do stopki

Kwartalne podsumowanie Programu "Czyste Powietrze"

Kwartalne podsumowanie Programu

Treść

 1. Funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego - Mieszkańcy Gminy Łabowa mogą składać wnioski o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków jednorodzinnych. Zadaniem punktu jest wsparcie mieszkańców gminy poprzez m.in.:
  • Pomoc w przygotowywaniu wniosków;
  • Wstępną weryfikację wniosków o dofinansowanie złożonych przez Wnioskodawców;
  • Przekazanie zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   w Krakowie.
    
 2. Mieszkańców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 18 414 24 59. Ekodoradca udzieli Państwu niezbędnych informacji oraz poprowadzi przez całą procedurę złożenia wniosku, włącznie z jego prawidłowym wypełnieniem oraz pomocą przy rozliczeniu zakończonego przedsięwzięcia.
 3. Program i korzyści z udziału w nim:

- możliwość uzyskania nawet do 136,2 tys. zł na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku,

- uzyskanie do 1 200 zł na przeprowadzenie audytu energetycznego,

- prefinansowanie przedsięwzięcia do 50% przed rozpoczęciem inwestycji,

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię nawet do 70%.

 

Po więcej szczegółów odsyłamy Państwa na stronę czystepowietrze.gov.pl

4. Sumaryczna liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie z terenu Gminy  Łabowa od początku trwania programu do dnia 31-03-2023 r.: 118.

5. Sumaryczna liczba zrealizowanych przedsięwzięć z terenu Gminy Łabowa  od początku trwania programu do dnia 31-03-2023 r.: 54.

6. Sumaryczna liczba zawartych umów o dofinansowanie z terenu Gminy Łabowa od początku trwania programu do dnia 31-03-2023 r.: 86.

7. Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji z terenu Gminy Łabowa od początku trwania programu do dnia 31-03-2023 r.:  996 959,09 zł.