Przejdź do stopki

Ogłoszenie Stowarzyszenia "Sądecki Obszar Funkcjonalny" w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego

Ogłoszenie Stowarzyszenia

Treść

Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny zaprasza do konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie:

od 15 marca 2023 r. do 16 kwietnia 2023 r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać w okresie prowadzenia konsultacji 
w następujący sposób:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez wypełnienie i wysłanie wypełnionego formularza na adres: stowarzyszeniesof@gmail.com
  • tradycyjnie poprzez przesłanie pocztą lub złożenie osobiście wydrukowanego
    i uzupełnionego formularza w siedzibie Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

Projekt Strategii ZIT oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są pod adresem:

https://stowarzyszeniesof.pl/2023/03/15/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-zit-dla-sadeckiego-obszaru-funkcjonalnego-na-lata-2021-2027/

oraz

https://bip.malopolska.pl/stowarzyszeniesof,m,421350,konsultacje-spoleczne.html