Przejdź do stopki

Harmonogram prac Specjalisty Służby Leśnej ds. Lasów Niepaństwowych - Marzec 2023

Harmonogram prac Specjalisty Służby Leśnej ds. Lasów Niepaństwowych - Marzec 2023

Treść

Nadleśnictwo Nawojowa przesyła harmonogram pracy w terenie Specjalisty
Służby Leśnej ds. Lasów Niepaństwowych, Pana Przemysława Nosala celem
powiadomienia podległych sołectw o jego obecności w wymienionych wsiach.
Leśniczy w tych dniach będzie załatwiał spawy związane z całością zagadnień
dotyczących gospodarki leśnej, w tym m.in.:

  • Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna
  • Pomoc w wyznaczaniu drzewo do wycięcia
  • Legalizacja ściętego drewna (onumerowanie i ocechowanie przy pniu)
  • Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna

Drewno będzie legalizowane w miejscu pozyskania


Harmonogram:
01.03.2023 Żeleźnikowa Wielka, Żeleźnikowa Mała
02.03 Frycowa
03.03 Prace biurowe
04.03 Sobota
05.03 Niedziela
06.03 Roztoka Wielka
07.03 Homrzyska
08.03 Delegacja
09.03 Delegacja
10.03 Delegacja
11.03 Sobota
12.03 Niedziela
13.03 Krzyżówka, Berest
14.03 Barnowiec
15.03 Kotów, Kamianna
16.03 Bącza Kunina
17.03 Czaczów, Maciejowa
18.03 Sobota
19.03 Niedziela
20.03 Złotne
21.03 Łabowiec
22.03 Polany
23.03 Czyrna, Piorunka
24.03 Urlop
25.03 Sobota
26.03 Niedziela
27.03 Łabowa
28.03 Nowa Wieś
29.03 Popardowa
30.03 Łosie, Uhryń
31.03 Składziste

Zgłoszenia o legalizację pozyskanego drewna:
Poniedziałek: w godzinach 14:00-15:00
Wtorek-piątek: w godzinach 7:00-8:00


Z uwagi na rozległość prowadzonego nadzoru harmonogram ma charakter orientacyjny.
W sprawach związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej oraz legalizacją pozyskanego
drewna prosimy o kontakt telefoniczny: 784-093-315.