Przejdź do stopki

Senior z Pasją w Gminie Łabowa

Senior z Pasją w Gminie Łabowa

Treść

"Jeśli nie potrafisz określić celu, określ swoją pasję. Twoja pasja doprowadzi cię wprost do celu”

- T.D. Jakes

Seniorzy z Gminy Łabowa od kilku lat uczestniczą w projekcie socjalnym "Senior z Pasją"

       Wzrasta średnia długość życia człowieka, a co za tym idzie liczba osób w podeszłym wieku rośnie
z roku na rok. Wydłużenie długości życia, które jest efektem rozwoju cywilizacji, stawia przed ludźmi zupełnie nowe wyzwania. Stereotypy na temat osób starszych krzywdząco wpływają na ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Starość często kojarzy się z bezradnością, niesprawnością psychofizyczną, niezadowoleniem czy konserwatyzmem poglądów i nawyków oraz nieustannym pesymizmem. Postrzeganie osób starszych zniekształcone przez stereotypy powoduje, że starość odbieramy jako stopniową utratę dotychczasowych możliwości człowieka, spadek siły fizycznej, zdolności poznawczych i ograniczenie sprawności ruchowej.

       Celem projektu jest wyjście naprzeciw aktualnej sytuacji demograficznej i dążenie, by życie w Gminie Łabowa było komfortowe dla grupy seniorów. Tak, aby temat starości coraz częściej był postrzegany jako etap „nowej młodości”. Projekt "Senior z Pasją" umożliwia wszystkim seniorom równy dostęp do interesujących warsztatów, kursów i wykładów. To działanie, które stwarza okazję do spotkań a więc budowania więzi międzyludzkich naszej lokalnej wspólnoty. Przewidziane w projekcie różnorodne formy od stacjonarnych po wyjazdowe, integrujące, rozwijające talenty i pasje uczestników wpłynęły na poprawę jakości życia seniorów oraz budowanie pozytywnego wizerunku tej grupy.

W ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej seniorzy uczestniczyli w zajęciach:

  • plastycznych;
  • rękodzieła;
  • ruchowych;
  • kosmetycznych;
  • dietetycznych;
  • kulinarnych;
  • prelekcjach podróżniczych;
  • wycieczkach krajoznawczych.

Projekt "Senior z Pasją" finansowany był w 80% z budżetu Państwa, a w 20% ze środków własnych Gminy.