Przejdź do stopki

Program „Czyste Powietrze” - istotne informacje o Programie

Program „Czyste Powietrze” - istotne informacje o Programie

Treść

Program „Czyste Powietrze” - istotne informacje
o Programie:

 1. Funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego - Mieszkańcy Gminy Łabowa mogą składać wnioski o dofinansowanie  wymianę źródeł ciepła
  i termomodernizację budynków jednorodzinnych. Zadaniem punktu jest wsparcie mieszkańców gminy poprzez m.in.
  • Pomoc w przygotowywaniu wniosków;
  • Wstępną weryfikację wniosków o dofinansowanie złożonych przez Wnioskodawców;
  • Przekazanie zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   w Krakowie.
    
 2. Mieszkańców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 18 414 24 59 lub 18 414 24 58. Ekodoradcy udzielą Państwu niezbędnych informacji oraz poprowadzą przez całą procedurę złożenia wniosku, włącznie z jego prawidłowym wypełnieniem oraz pomocą przy rozliczeniu zakończonego przedsięwzięcia.

3. Program i korzyści z udziału w nim – szczegóły na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl.

4. Sumaryczna liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie z terenu Gminy  Łabowa od początku trwania programu do dnia 31-12-2022 r.: 112.

5. Sumaryczna liczba zrealizowanych przedsięwzięć z terenu Gminy Łabowa  od początku trwania programu do dnia 31-12-2022 r.: 45.

6. Sumaryczna liczba zawartych umów o dofinansowanie z terenu Gminy Łabowa od początku trwania programu do dnia 31-12-2022 r.: 87.

7. Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji z terenu Gminy Łabowa od początku trwania programu do dnia 31-12-2022 r.:  867 979,08 zł.