Przejdź do stopki

Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023

Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023

Treść

W obecnym sezonie zimowym utrzymaniem zimowym utrzymaniem dróg zostało objętych 40,2 km dróg gminnych.

Przypominamy:

  • działania służb drogowych ma na celu jedynie łagodzenie skutków niekorzystnej aury na drogach,

  • w zmiennych warunkach drogowych należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na mostach i wiaduktach, przy zbiornikach wodnych, na terenach zalesionych,

  • prędkość należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych

Apelujemy o:

  • zmianę opon na zimowe,

  • przepuszczanie pojazdów odśnieżających drogi, które nie są pojazdami uprzywilejowanymi

Przedstawiamy Państwu wykaz wykonawców odpowiedzialnych za utrzymanie dróg:

Drogi Gminne :

Utrzymanie dróg i placów na terenie wsi Czaczów, Maciejowa i Łabowa
Wykonawca: Zimowe Utrzymanie Dróg Jan Smyda - tel. 577-200-466

Utrzymanie dróg i placów na terenie wsi Łabowa
Zimowe Utrzymanie Dróg Jan Smyda - tel. 577-200-466

Utrzymanie dróg Łabowa - Uhryń
ARCARS Mechanika Samochodowa Arkadiusz Szeptak - tel. 534-898-715

Utrzymanie dróg i placów na terenie wsi Roztoka Wielka i Krzyżówka
DAWKOP Dawid Prorok tel. 507 895 844

Utrzymanie dróg i placów na terenie wsi Nowa Wieś, Łosie, Kotów i Kamianna
Mateusz Wójtowicz, Frycowa  tel. 607-740-822

 

Informacja o przejezdności dróg gminnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Łabowa, pok. nr.20. Tel. ( 18 ) 414-24-64

Pełnomocnik Gminy Łabowa w sprawach bieżącego konsultowania realizacji zimowego utrzymania dróg gminnych: Łukasz Sołtys - Inspektor w Urzędzie Gminy Łabowa.

 

 


 Drogi  powiatowe :

 

- Maciejowa – Barnowiec nr 1525K

- Maciejowa – Składziste nr 1524K

- Łabowa – Łabowiec nr 1523K

- Nowa Wieś – Łosie nr 1522K

- Roztoka Wielka – Roztoka Wielka nr 1521K

W sezonie zimowym utrzymywane będą w standardzie IV przez firmę :

Allroad Adrian Baran tel. kontaktowy : 733-150-650

 

Natomiast droga powiatowa Kotów – Polany nr 1578K, w sezonie zimowym utrzymywana będzie w standardzie IV przez firmę :

Firma F.H.U. TRANSROL Antoni Romańcz tel. kontaktowy 502-672-023

Informację na temat warunków przejezdności dróg powiatowych można uzyskać pod numerem : (18 ) 448-40-74, ( 18 ) 448-40-73 , w godzinach 7:00-15:00

 

 

Opis stanu utrzymania dróg dla IV standardu

Standard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu – od stwierdzenia wystąpienia zjawiska

Dopuszczalne odstępstwa od standardu – od ustania opadów śniegu

IV

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami na min. 50% ich szerokości. Jezdnia posypana na całej długości.

- gołoledź 3 godz.
- błoto pośniegowe 4 godz.
- lodowica 3 godz.

Dotyczy jezdni i poboczy

- śnieg luźny 2 godz.
- śnieg zajeżdżony występuje do 5 cm
- nabój śnieżny – występuje do 2 cm
- zaspy – do 8 godz. 
(należy udrożnić przynajmniej jeden pas ruchu

W związku z nadejściem pory zimowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o nie parkowanie samochodów na jezdni i poboczach dróg gminnych. Pozostawione tak, szczególnie na całą noc, pojazdy utrudniają i uniemożliwiają wykonywanie usługi odśnieżenia dróg.