Przejdź do stopki

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Treść

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu informuje mieszkanców o zaplanowanej  przez Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii akcji ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwsko wściekliźnie w dniach od 23 września do 01 października 2022 r. na obszarze całego województwa małpolskiego.
Informuję, że w dniach od 23 września do 1 października 2022 r. zostanie przeprowadzona jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie. Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka/prostopadłościanu koloru zielonobrązowegoo intensywnym zapachu rybnym zawierający wewnątrz blister aluminiowo - plastykowy wypełniony płynem.
ZALECENIA:
  1. prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki
  2. przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
  3. każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosić do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
  4. w okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 dni po jej zakończeniu nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.
W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień proszę wszystkich mieszkańców województwa o dostosowanie się powyższych zaleceń, a rodziców i opiekunów o przekazanie stosownych informacji dzieciom.