Przypomnienie o terminie II raty opłaty za odpady komunalne, podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości

Przypominamy, że termin II raty opłaty za odpady komunalne, podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości minął 15 maja 2022 r.
Od poniedziałku 11 lipca będą sporządzane i wysyłane upomnienia z tytułu zaległości, których koszt wynosi 16 zł.
 
Jednocześnie informujemy, iż kolejne terminy płatności rat są następujące:
III rata - do 15 września
IV rata - do 15 listopada
Tagi