Przejdź do stopki

Informacja o obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 30 czerwca 2022 r.

Informacja o obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 30 czerwca 2022 r.

Treść

Szanowni Mieszkańcy

 

Przypominamy, że  zgodnie z art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,  w terminie do 30 czerwca  2022 r
.  właściciele i zarządcy istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych  mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

            Deklarację dotyczącą używanego źródła ciepła właściciel  budynku  może złożyć  osobiście  w  Urzędzie Gminy Łabowa, pokój nr 18, lub za pośrednictwem strony internetowej https://ceeb.gov.pl/. Warto się pospieszyć, ponieważ ustawodawca stosownie do art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza  sankcje karne.

Jednocześnie informujemy, że o używanych i posiadanych urządzeniach grzewczych deklaracje winien złożyć każdy  właściciel budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego.
W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek ten powinien wypełnić zarządca zbiorczo dla części lub całego budynku. Do bazy należy zgłosić wszystkie używane źródła ogrzewania, takie jak: kocioł grzewczy z wymienieniem jego typu, piec węglowy, podgrzewacz czy kominek. Trzeba zarejestrować także odnawialne źródła energii, pompy ciepła, geotermię, panele słoneczne podgrzewające wodę, z wyjątkiem fotowoltaiki.