O tym czy osoby 50+ chętnie się uczą i jaka jest ich aktywność zawodowa opowiadają: dr hab. prof UJ Barbara Worek z Instytutu Socjologii UJ oraz Michał Kądziołka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Tagi