Przejdź do stopki

Wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie są przyjmowane do 12 grudnia do godziny 17:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 6.

Informacja o terminach opłat za odpady komunalne, podatek rolny, podatek leśny, oraz podatek od nieruchomości

Informacja o terminach opłat za odpady komunalne, podatek rolny, podatek leśny, oraz podatek od nieruchomości

Treść

Przypominamy, że opłata za odpady komunalne, podatek rolny, podatek leśny, oraz  podatek od nieruchomości są płatne w terminach:
I rata – do 15 marca
II rata – do 15 maja
III rata – do 15 września
IV rata – do 15 listopada
W związku z upływem terminu płatności II raty, przypominamy o obowiązku uiszczenia wpłaty.