Przejdź do stopki

Informacja związana z monitoringiem znaków drogowych

Informacja związana z monitoringiem znaków drogowych

Treść

W związku z niszczeniem znaków drogowych umieszczonych przy drogach gminnych między innymi znaku C-18 ( nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych ) informujemy, że w miejscach lokalizacji znaków umieszczono foto pułapki w celu zwalczania takich postępowań.
Każdy udokumentowany przypadek niszczenia mienia gminnego będzie przekazywany Policji.