I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza 22 grudnia 2021 r.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem
powietrza i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 dla
stężenia 24-godzinnego w dniu 22.12.2021 r.
Działania ochronne:
Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza:
dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby
z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry
i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie
pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, osoby z rozpoznaną chorobą
nowotworową i ozdrowieńcy powinni podjąć następujące środki ostrożności:
• ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia
na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
• unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
• włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
• ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności
zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
• osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
• śledzić informacje o aktualnych zanieczyszczeniach powietrza na stronie Inspekcji Ochrony
Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie.
Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć
długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie
stężenia zanieczyszczeń.
Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość
wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności
krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.
Działania operacyjne:
Apeluje się do mieszkańców obszaru o:
• do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła
np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla
lub drewna,
• zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
• podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast
indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub
rowerem,
• ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.
 
Władze gmin powinny podjąć kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu
spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.
 
Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić rutynowe kontrole jakości
spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C) za pomocą analizatora spalin w
pojazdach napędzanych silnikiem niskoprężnym (benzynowym) oraz dymomierza w pojazdach napędzanych
silnikiem wysokoprężnym (diesla).
Tagi