Zanieczyszczenie powietrza na dzień 06.12.2021 r.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia 24-godzinnego w dniu 06.12.2021 r.
Działania ochronne:
Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci    i    młodzież    poniżej    25    roku    życia,    osoby    starsze    i    w    podeszłym    wieku,    osoby z  zaburzeniami  funkcjonowania  układu  oddechowego,  chorzy  na  astmę,  choroby  alergiczne  skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinni podjąć następujące  środki ostrożności:
  • długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
  • wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
  • oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
  •   duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
  •  informacje  o  aktualnych  zanieczyszczeniach  powietrza  na  stronie  Inspekcji  Ochrony Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie.
Tagi