Przejdź do stopki

Zimowe utrzymanie dróg 2021/2022

Zimowe utrzymanie dróg 2021/2022

Treść

W obecnym sezonie zimowym utrzymaniem zimowym utrzymaniem dróg zostało objętych 40,2 km dróg gminnych.
Przypominamy:
  • działania służb drogowych ma na celu jedynie łagodzenie skutków niekorzystnej aury na drogach,
  • w zmiennych warunkach drogowych należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na mostach i wiaduktach, przy zbiornikach wodnych, na terenach zalesionych,
  • prędkość należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych
Apelujemy o:
  • zmianę opon na zimowe,
  • przepuszczanie pojazdów odśnieżających drogi, które nie są pojazdami uprzywilejowanymi
Przedstawiamy Państwu wykaz wykonawców odpowiedzialnych za utrzymanie dróg:
Utrzymanie dróg i placów na terenie wsi Czaczów, Maciejowa i Łabowa
Wykonawca: Zimowe Utrzymanie Dróg Jan Smyda - tel. 577-200-466
Utrzymanie dróg i placów na terenie wsi Łabowa
Zimowe Utrzymanie Dróg Jan Smyda - tel. 577-200-466
Utrzymanie dróg Łabowa - Uhryń
ARCARS Mechanika Samochodowa Arkadiusz Szeptak - tel. 534-898-715
Utrzymanie dróg i placów na terenie wsi Roztoka Wielka i Krzyżówka
DAWKOP Dawid Prorok tel. 507 895 844
Utrzymanie dróg i placów na terenie wsi Nowa Wieś, Łosie, Kotów i Kamianna
DAWKOP Dawid Prorok tel. 507 895 844
Informacja o przejezdności dróg gminnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Łabowa, pok. nr.18. Tel. ( 18 ) 414-24-64
Pełnomocnik Gminy Łabowa w sprawach bieżącego konsultowania realizacji zimowego utrzymania dróg gminnych: Łukasz Sołtys -Specjalista w Urzędzie Gminy Łabowa.

Informujemy Mieszkańców Gminy Łabowa, że drogi powiatowe :
- Maciejowa – Barnowiec nr 1525K
- Maciejowa – Składziste nr 1524K
- Łabowa – Łabowiec nr 1523K
- Nowa Wieś – Łosie nr 1522K
- Roztoka Wielka – Roztoka Wielka nr 1521K
W sezonie zimowym utrzymywane będą w standardzie IV przez firmę :
Allroad Adrian Baran tel. kontaktowy : 506-283-041, 18 4741729
Natomiast droga powiatowa Kotów – Polany nr 1578K, w sezonie zimowym utrzymywana będzie w standardzie IV przez firmę :
Firma F.H.U. TRANSROL Antoni Romańcz tel. kontaktowy 502-672-023
Informację na temat warunków przejezdności dróg powiatowych można uzyskać pod numerem : (18 ) 448-40-74, ( 18 ) 448-40-73 , w godzinach 7:00-15:00
Opis stanu utrzymania dróg dla IV standardu
Standard
Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu
Dopuszczalne odstępstwa od standardu – od stwierdzenia wystąpienia zjawiska
Dopuszczalne odstępstwa od standardu – od ustania opadów śniegu
IV
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami na min. 50% ich szerokości. Jezdnia posypana na całej długości.
- gołoledź 3 godz.
- błoto pośniegowe 4 godz.
- lodowica 3 godz.
Dotyczy jezdni i poboczy
- śnieg luźny 2 godz.
- śnieg zajeżdżony występuje do 5 cm
- nabój śnieżny – występuje do 2 cm
- zaspy – do 8 godz. 
(należy udrożnić przynajmniej jeden pas ruchu )
W związku z nadejściem pory zimowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o nie parkowanie samochodów na jezdni i poboczach dróg gminnych. Pozostawione tak, szczególnie na całą noc, pojazdy utrudniają i uniemożliwiają wykonywanie usługi odśnieżenia dróg.