Przejdź do stopki

Spotkanie Warsztatowe Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie

Spotkanie Warsztatowe Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie

Treść

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie zaprasza do udziału
w spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się w dniu 10 grudnia (piątek) 2021 roku
o godzinie 10 00 w siedzibie Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora
Bazielicha w Starym Sączu przy ulicy A. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz.
Spotkanie jest skierowane przede wszystkim do rolników i hodowców, a także
do przedstawicieli gmin oraz innych podmiotów zainteresowanych problematyką wilka.
Warsztaty będą miały charakter informacyjno-konsultacyjny, jako kontynuacja działań
trwających od 2018 r., w zakresie przekazania wiedzy o biologii i ekologii wilka, o ścieżce
postępowania w sytuacjach problemowych, konfliktowych zachowaniach tego gatunku,
szkodach, które może powodować oraz sposobach i możliwościach przeciwdziałania.
Na spotkaniu przedstawione i przedyskutowane zostaną dwa bloki tematyczne:
- „Aspekty prawne dotyczące ochrony wilka, informacja o ekologii wilka, sytuacje konfliktowe
i sposoby reagowania.”
- „Specyfika konfliktów powodowanych przez wilki, prewencja i zabezpieczenia przed szkodami
w praktyce”.
Ewentualne pytania dotyczące przedmiotowego spotkania proszę kierować na adres:
piotr.garwol.krakow@rdos.gov.pl lub dorota.kotarba.krakow@rdos.gov.pl albo kontaktować
się pod nr tel. 012 18 446 09 11 z Panem Piotrem Garwolem lub Panią Dorotą Kotarbą.