Przejdź do stopki

Zarządzenie Wójta Gminy Łabowa dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Łabowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Wójta Gminy Łabowa dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Łabowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Treść

Czas prowadzenia konsultacji: 15.11.2021 rok od godziny 16:00-17:00 w Urzędzie Gminy Łabowa.
Link do zarządzenia: Z_174_2021.pdf(pdf, 556.31KB)