Przejdź do stopki

Podprogram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Treść

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej informuje, że od
11 października 2021r. do 29 października 2021r. można zgłaszać się do tut. Ośrodka po skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021r.
 
O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kryterium dochodowe
(1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie dochód netto za wrzesień 2021r.)
Niezbędnych informacji udzielają osobiście pracownicy socjalni w godzinach pracy
tut.Ośrodka w pokoju nr 2.
 
Kontakt telefoniczny 18-414-24-83 lub 18-414-24-84.