IV EDYCJA KONKURSU zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! #Śpiewamy Bohaterom: od Marszałka Józefa Piłsudskiego do Ojca Świętego Jana Pawła II

Zapraszamy do kolejnej IV edycji cieszącego się dużym zainteresowaniem konkursu patriotycznego zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! W tym roku śpiewamy naszym Bohaterom narodowym, bez których nie byłoby niepodległości. Czekamy na Wasze zgłoszenia!
Plakat konkursu „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! #Śpiewamy Bohaterom: od Marszałka Józefa Piłsudskiego do Ojca Świętego Jana Pawła II”. Do udziału zapraszają Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita i Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Paweł Nowak. Przedsięwzięciu partnerują Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak oraz Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Jan Godłowski. Konkursowe zgłoszenia należy przesyłać do 3 października na adres: zaspiewajityniepodleglej@muw.pl.
I Organizatorzy Konkursu
 • Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita
 • Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Pan Paweł Nowak
 • Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. Pan Michał Roehlich
II Partnerzy Konkursu
 • Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak
 • Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Pan Jan Godłowski
 • Akademia Muzyczna w Krakowie
 • Agencja Mienia Wojskowego
Patronat medialny
 • TVP3 Kraków
 • Radio Kraków
Celem Konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych poprzez poznanie i wykonanie utworów patriotycznych mających na celu wspólne świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i nawiązujących do bohaterów narodowych i ważnych wydarzeń historycznych.
Do udziału w konkursie zapraszamy solistów oraz zespoły liczące do 5 osób. Zadanie konkursowe polega na nagraniu utworu patriotycznego – piosenki lub pieśni w ciekawej aranżacji. To okazja, by rozwinąć talent, a także lepiej poznać tradycje polskiej pieśni patriotycznej, zainspirować się nią, poszerzyć znajomość historii i kultury polskiej. Aby ułatwić Wam zadanie powstała lista utworów rekomendowanych:
Zał. nr 5 Lista utworów rekomendowanych
Jeżeli śpiew to Twoja pasja, pokaż nam swój talent i wykonaj w wyjątkowej aranżacji utwór patriotyczny!
Najlepsze zespoły i soliści wystąpią w Koncercie Finałowym w Kopalni Soli „Wieliczka”.
Na Laureatów biorących udział w Konkursie czekają cenne nagrody!
III Terminy
Zgłoszenia uczestników konkursu mogą dokonać szkoły podstawowe oraz podmioty działające w społecznościach lokalnych typu: domy kultury, chóry parafialne, ogniska muzyczne.
Termin nadsyłania projektów: 3.10.2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres emailowy zaspiewajityniepodleglej@muw.pl, przesyłanie za pośrednictwem strony do wysyłki dużych plików, np. www.wetransfer.com lub za pomocą konta w chmurze (Dropbox, Onedrive, dysk Google).
Podczas wysyłki pliku - utworu pocztą elektroniczną z tego samego adresu email należy dostarczyć pozostałe dokumenty, a wysyłany plik oznaczyć tytułem konkursu, nazwą podmiotu zgłaszającego i kategorią konkursową.
Liczy się data wpływu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Prezentacja laureatów Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncertu Finałowego Konkursu w dniu 28 października 2021 r., w Kopalni Soli „Wieliczka”.
W przypadku wprowadzenia zakazu dotyczącego organizacji zgromadzeń i imprez na mocy przepisów szczegółowych Koncert Finałowy nie odbędzie się, a nagrody zostaną przekazane laureatom.
IV Regulamin
Wszystkie informacje dotyczące Konkursu znajdują się w załącznikach.
V Kapituła Konkursu
 • Wojewoda Małopolski,
 • Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.,
 • Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o.,
 • Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce,
 • Dyrektor Biura Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.
 • Dyrektor Biura Wojewody,
 • Małopolski Kurator Oświaty,
 • Przedstawiciel Akademii Muzycznej w Krakowie.
VI Patronaty honorowe
 • Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita
 • Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Pan Paweł Nowak
VII Kontakt
Informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Wojewody, tel. 12 39 21 119, 12 39 21 111, e-mail: zaspiewajityniepodleglej@malopolska.uw.gov.pl oraz w Dziale Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., tel. 12 278 75 42.
Tagi

GALERIA