Projekt Strategii terytorialnej partnerstwa Związku Gmin Krynicko-Popradzkich

Szanowni Państwo,
przedstawiamy Państwu projekt „Strategii terytorialnej partnerstwa Związku Gmin Krynicko-Popradzkich”. Partnerstwo tworzą: Gmina Krynica-Zdrój, Gmina Łabowa, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, Gmina Rytro. Strategia jest opracowywana w ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego” we współpracy przedstawicieli partnerstwa oraz doradców Związku Miast Polskich.
Strategia wyznacza kierunki rozwoju partnerstwa w perspektywie do roku 2030 i będzie podstawą do ubiegania się o fundusze zewnętrzne na realizację projektów w niej zawartych.
Partnerstwo przygotowało 3 projekty strategiczne:
  1. Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej
  2. Partnerstwo Gmin Krynicko-Popradzkich dostępne komunikacyjnie dla mieszkańców i odwiedzających
  3. Efektywność energetyczna budynków na obszarze partnerstwa
Są to projekty partnerskie, realizowane wspólnie przez partnerów. Odpowiadają na zdiagnozowane problemy, a efekty ich realizacji będą odczuwalne na obszarze całego partnerstwa.
Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat projektu strategii. Zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane i mamy nadzieję, będą pomocne w udoskonaleniu prezentowanego Państwu dokumentu.
Poniżej znajdą Państwo link do formularza on-line, w którym mogą Państwo wyrazić swoje opinie i sugestie. Prosimy o wypełnienie formularza do 24 września br.
Tagi