Przejdź do stopki

Wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie są przyjmowane do 12 grudnia do godziny 17:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 6.

Marszałek Małopolski spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Marszałek Małopolski spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Treść

W Gminnym Ośrodku Kultury w Łabowej odbyło się spotkanie Pana Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Łabowa.
Wśród zaproszonych organizacji były Koła Gospodyń Wiejskich z Barnowca, Łosia, Nowej Wsi, Roztoki Wielkiej, Klub Seniora Zgrana Paka, Fundacja Po Zdrowie do Natury, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej, Stowarzyszenie Stowarzyszeni dla Sądeckiej Ziemi oraz Ochotnicze Straże Pożarne z Czaczowa, Łabowej, Łosia i Nowej Wsi.
W spotkaniu po za organizacjami pozarządowymi wzięli udział zaproszeni goście: Pani Marta Mordarska Dyrektor Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Radna Województwa Małopolskiego, przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej, Pan Dawid Puszko Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu do spraw komunikacji zewnętrznej, współpracy regionalnej, międzynarodowej  i wspierania inicjatyw obywatelskich, Pani Małgorzata Dulak – Kierownik Zespołu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich oraz Pani Maria Stopka Przewodniczącą Rady Gminy Łabowa.
Spotkanie połączone było z szkoleniem przeprowadzonym przez pracowników UMWM, którzy wyjaśnili jak otrzymać dofinansowanie, jak i gdzie złożyć wniosek i jak ten wniosek powinien być prawidłowo wypełniony.
Bardzo się cieszymy że udało się do Łabowej zaprosić takich znamienitych gości i ekspertów od organizacji pozarządowych. Spotkanie było miejscem do poszerzenia wiedzy oraz okazją do wymiany poglądów, które z pewnością zaowocuje świetnymi projektami na rzecz naszej lokalnej społeczności – powiedziała Marta Słaby Wójt Gminy Łabowa