Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

1 lipca 2021 rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.
Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.
Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl ,naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!
Jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy.
Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.
Deklaracja jest obowiązkowa dla budynków mieszkalnych jak i niemieszkalnych.
Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć w Urzędzie Gminy Łabowa osobiście lub listownie.
Ankieta do wypełnienia zostanie wysłana na wszystkie adresy domów znajdujących się na terenie Gminy.
Ponadto w razie ewentualnych pytań lub uzyskania pomocy w wypełnieniu ankiety informacje można uzyskać pod nr telefonu: 18 414-24-73 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Łabowa.
Tagi