Przejdź do stopki

Wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie są przyjmowane do 12 grudnia do godziny 17:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 6.

Wójt Gminy Łabowa z absolutorium. Wszyscy Radni byli jednomyślni!

Wójt Gminy Łabowa z absolutorium. Wszyscy Radni byli jednomyślni!

Treść

Rada Gminy Łabowa udzieliła Marcie Słaby wotum zaufania oraz absolutorium. W tym względzie wszyscy Radni byli jednomyślni.
Najważniejsze głosowania - o udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium poprzedzone było między innymi debatą nad Raportem o stanie Gminy Łabowa za 2020 rok oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za ubiegły rok.
Za udzieleniem Marcie Słaby wotum zaufania, jak i absolutorium zagłosowali wszyscy radni obecni na sesji w ilości 13 radnych.
Po głosowaniu głos zabrała Wójt Gminy Łabowa.
„To jest jedna z tych najbardziej wzruszających chwil, kiedy my, wójtowie burmistrzowie, prezydenci przeżywamy najbardziej, bo tak naprawdę jest to podsumowanie naszej pracy z całego roku
Realizacja budżetu to praca wielu osób – praca nas wszystkich! Za ta właśnie pracę pragnę podziękować.
Miniony rok był wyjątkowo trudny z powodu pandemii. Odcisnął piętno nie tylko na naszym zdrowiu, na relacjach społecznych, ale również na gminnych finansach. Musimy pamiętać, że samorząd to nie urząd gminy. Samorząd to mieszkańcy, którzy od urzędu oczekują zapewnienia najwyższego poziomu usług publicznych. Każdego dnia, razem z moim zespołem pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, realizujemy ten cel. Efektem naszej pracy są wykonane inwestycje, pozyskane dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, liczba wydanych decyzji oraz – co jest dla nas priorytetem – liczba spraw pozytywnie załatwionych.
Zmiany, które zaszły w naszej gminie na przestrzeni ostatniego roku są efektem wytężonej pracy całego samorządu, chciałabym dodać, że zmiany te nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie i wiedza urzędników, radnych, sołtysów, organizacji pozarządowych i przede wszystkim mieszkańców naszej gminy.
Dziękuję Pani Przewodniczącej oraz Radzie Gminy za współpracę. Dziękuję za to, że naszym wspólnym działaniem służymy dobru naszej lokalnej wspólnoty.
Dziękuję też Kierownikom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz moim bezpośrednim współpracownikom.
Pani Skarbnik, która pracuje 24h 7 dni w tygodniu po to abyśmy doczekali tej chwili i zobaczyli, co się dzieje w naszej gminie i co się dzieje z naszymi finansami. Wszystkim życzę takiej współpracy i takiego oddania jak to, co Pani robi dla dobra naszej gminy. Chciałabym podziękować mojemu zastępcy, który jak Pani skarbnik oddany jest do ostatniej kropli potu, o czym przekonują się mieszkańcy naszej gminy, radni, pracownicy, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję Kierownikom referatów oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za dobrą współpracę, życzliwe i kompetentne podejście do spraw gminy i mieszkańców.
Państwu Sołtysom dziękuję za współpracę z urzędem i aktywne działania na rzecz mieszkańców sołectw. Dziękuję także środowiskom naszych organizacji społecznych na czele z Radami Sołeckimi, OSP oraz innym stowarzyszeniom aktywnie działającymi w Gminie Łabowa. Państwa, których społeczne zaangażowanie pomaga rozwiązywać problemy i tworzyć przychylną atmosferę wokół działalności urzędu.
Dziękuję za aktywność, kreatywność, wnoszone oraz realizowane inicjatywy.” – powiedziała Wójt Marta Słaby.