Przejdź do stopki

Odbiór odpadów od rolników

Odbiór odpadów od rolników

Treść

Wójt Gminy Łabowa informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Właściciele gospodarstw rolnych z terenu Gminy Łabowa posiadający odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag, którzy są zainteresowani ich odbiorem proszeni są o wypełnienie załączonego formularza do dnia
15 lipca 2021r. Uzupełniony formularz informacyjny należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa w pokoju nr 18 lub sekretariacie. Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione we wniosku. 
Złożenie wniosku przez Gminę nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania
w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych usuwania folii rolniczych i innych odpadów
z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej. Maksymalny koszt dofinansowania do 1 tony odpadów wynosi 500 zł a ostateczna wysokość dofinansowania będzie znana po przyznaniu dotacji. Koszt odbioru będzie znany po wyłonieniu podmiotu świadczącego usługę w danym zakresie.
Koszty zbierania odpadów od rolników nie będą pokrywane w ramach realizacji przedsięwzięcia. Rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani do dostarczenia odpadów w ustalonym terminie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Maciejowa.
W przypadku nieotrzymania przez Gminę dotacji z NFOŚiGW na realizację programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” program nie będzie realizowany.