1,6 mln zł na remont drogi powiatowej nr 1523K Łabowa – Łabowiec

7 czerwca Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przekazał promesę na „Remont drogi powiatowej nr 1523K Łabowa – Łabowiec” w wysokości 1,6 mln zł na ręce Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego, Wójt Gminy Łabowa Marty Słaby, Przewodniczącej Rady Gminy Łabowa Marii Stopka oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Nawojowa Wojciecha Kurzei.
Druga promesa przekazana w Łabowej dotyczyła drogi gminnej Nr K270901 Gładyszów-Krzywa w Gminie Uście Gorlickie w wysokości 300 tyś. zł na ręce Wójta Gminy Uście Gorlickie Zbigniewa Ludwina oraz Józefa Legutko Nadleśniczego Nadleśnictwa Gorlice.
Środki pochodzą z funduszu Lasów Państwowych.
Tagi

GALERIA