13 czerwca 2021 r - Termin wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa

W zarządzeniu (nr poz. rej. 740/20) Wojewody Małopolskiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 6984 oraz z 2021 r. poz. 591 i 1833) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 13 czerwca 2021 r.”;;

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 maja 2021r.(nr poz. rej. 231/21)zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa

Tagi