Raport diagnostyczny Związku Gmin Krynicko-Popradzkich

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łabowa,
Związek Gmin Krynicko-Popradzkich przygotowuje obecnie strategię rozwoju obszaru partnerstwa, z myślą o pozyskaniu funduszy pomocowych w tym unijnych na realizację zadań, które w znacznym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.
Wierzymy, że realizacja założeń strategii przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.
Gminy współpracujące ze sobą w ramach Związku Gmin Krynicko-Popradzkich zakończyły prace nad raportem diagnostycznym obszaru obejmującego teren: Krynicy-Zdroju, Łabowej, Muszyny, Piwnicznej-Zdrój oraz Rytra. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej została opracowana z wykorzystaniem badań opinii młodzieży, liderów i mieszkańców oraz analizy przemieszczania się osób korzystających z usług. Raport zawiera dane dotyczące m.in. demografii, gospodarki, środowiska, lokalnego rynku pracy oraz turystyki. Opisano w nim także potencjał, problemy i potrzeby obszaru partnerstwa. Na podstawie raportu zostanie opracowana wspólna strategia rozwoju tego obszaru.
Zachęcamy do lektury raportu i wyrażenia opinii na jego temat za pośrednictwem ankiety internetowej.
Ankieta jest anonimowa i będzie dostępna do 27 kwietnia 2021 roku.
Link do ankiety:
 
Tagi