Konkurs Plastyczny “Kolorowe zwiastuny wiosny”

Wielkimi krokami po mroźnej zimie zbliża się upragniona kalendarzowa wiosna.
Z tej okazji Marta Słaby Wójt Gminy Łabowa organizuje konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 z terenu naszej Gminy.
Celem konkursu jest wzmacnianie u naszych najmłodszych mieszkańców kreatywności oraz rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.
Praca plastyczna powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną formatu
od A3 do A4.
Konkurs odbywa się w czasie zdalnej nauki, w związku z tym prosimy dzieci o przygotowanie swoich prac w domach. Prace konkursowe zgłasza RODZIC, wysyłając zdjęcie lub skan pracy na adres
e-mail: gmina@labowa.pl w terminie do dnia 31 marca 2021 roku.
Prosimy o opisanie pracy e-mailu w następujący sposób:
- imię i nazwisko ucznia, autora pracy.
-nazwa szkoły podstawowej,
-klasa ucznia.
Tagi