Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/246/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 9 lutego 2021 roku wprowadza się zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres styczeń, luty, marzec 2021 roku, których terminy płatności upływają odpowiednio w styczniu, luty, marcu 2021 roku.
Zwolnienie, o którym mowa dotyczy przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, prowadzących na terenie Gminy Łabowa działalność gospodarczą w zakresie:
1) usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211),
2) usług ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z - działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich.
Oświadczenie przedsiębiorcy, które stanowi załącznik do uchwały należy złożyć w pokoju nr 17 do 12 lutego br.
Tagi