Zmiana terminu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa

§ 1. W zarządzeniu (nr poz. rej. 740/20) Wojewody Małopolskiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 6984) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 11 kwietnia 2021 r.”;;
Tagi