Odśnieżenie dachu i usunięcie lodowych sopli to obowiązek właściciela bądź zarządcy

Okres zimowy w pełni!
Uprzejmie prosimy właścicieli, zarządców i administratorów budynków znajdujących się na terenie Gminy Łabowa o regularnym sprawdzaniu pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropach, tarasach, balkonach i tym podobnych elementach budynku - w szczególności na obiektach wielkopowierzchniowych.
W przypadku znacznego nagromadzenia śniegu, lodu i sopli, które mogąc stanowić zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa – osoba odpowiedzialna za stan techniczny obiektu – zobowiązana jest podjąć działania, aby je jak najszybciej usunąć.
Prosimy również pamiętać o obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli m.in. instalacji kominowych i wentylacyjnych oraz instalacji grzewczych i gazowych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz firmach. Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo
Tagi